Projekty Unijne

Firma Jacek Siekacz Agmamito Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Fundusz Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Jacek Siekacz Agmamito poprzez udział w Branżowym Programie Branży Meblarskiej”.

Celem projektu jest promowanie marki produktowej TOCCARE (należącej do firmy Agmamito) na rynkach zagranicznych, które charakteryzują się największym potencjałem nabywczym, w tym Ukraina i Chiny. Poprzez realizację działań promocyjnych Agmamito zamierza znacząco zwiększyć międzynarodową rozpoznawalność swojej marki produktowej, a w efekcie – zwiększyć swój udział na rynku promowanych produktów.

 

Wartość projektu: 532 200.00 PLN

Wartość dofinansowania: 399 150.00 PLN

 

www.mapadotacji.gov.pl